Stragany na targowisku w wiosce Munda przez hotelem Agnes