Grzebienie, maszynki do golenia i gwizdki pozostawione przez amerykańskich i japońskich żołnierz