Łódka zakotwiczona przy Wyspie Czaszek na Wyspach Salomona